Działasz w branży budowlanej
lub energetycznej?

Inwestujesz w nieruchomości?

Zapraszamy do członkostwa.

Zobacz korzyści!
Izba Budownictwa Łódź

Regionalna Izba Budownictwa w Łodzi to działająca od kilkudziesięciu lat organizacja zrzeszająca przedsiębiorstwa związane z budownictwem i energetyką.

To również dynamiczna instytucja otoczenia biznesu działająca na rzecz przedsiębiorstw z Wojewódzka Łódzkiego, a szczególnie swoich firm członkowskich.

Regionalna Izba Budownictwa w Łodzi uczestnicy w pracach legislacyjnych mających znaczenie dla budownictwa, wspiera kontakty z instytucjami państwowymi oraz samorządowymi, a także instytucjami rynku finansowego.

Nasze stałe inicjatywy to:

  • Zamknięte Seminaria dla firm członkowskich. Gośćmi seminariów są specjaliści z zakresu finansów, budownictwa, architektury, etc.
  • Targi Pracy dla Branży Budowlanej organizowane przy współpracy urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy.
  • „Czwartki na Łąkowej” otwarte spotkania poświęcone zagadnieniom związanym z budownictwem, architekturą oraz rewitalizacją.

Nasze władze

Bieżącymi działaniami Izby kieruje jej Zarząd. Rada Izby nadzoruje pracę Zarządu oraz wytycza strategię działania.
Wszyscy członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie.

Zostań członkiem.

Zapraszamy do rozwijania branży budowlanej i energetycznej razem z nami!

PRZYSTĄP DO IZBY!

Członkostwo

Członkostwo w Regionalnej Izbie Budownictwa w Łodzi wiąże się z wieloma korzyściami, takimi jak:

Dostęp do zamkniętych seminariów, których gośćmi są specjaliści z zakresu finansów, budownictwa, architektury, etc.

Dostęp do dedykowanych usług doradczych.

Dostęp do wewnętrznego newslettera Izby.

Wsparcie w procesie budowy konsorcjów.

Wsparcie wobec instytucji państwowych i samorządowych.

Dostęp do targów pracy oraz innych narzędzi poszukiwania pracowników.

Janusz Wdzięczak - Prezes Izby

Janusz Wdzięczak
Prezes zarządu

"Budownictwo i energetyka to kluczowe elementy gospodarki Polski. Razem możemy wspierać ich rozwój, pomagać firmom członkowskim i tworzyć nowe miejsca pracy."

Skontaktuj się

Zapraszamy do kontaktu i wspólnych działań!

  • Biuro:   (po wcześniejszym umówieniu)
                   Łódź, ul. Łąkowa 11
  • Tel:        515 77 89 28
  • E-mail:  izbabud@lakowa11.lodz.pl

Raport - potrzeby szkoleniowe Raport - potrzeby szkoleniowe (2)